Make your own free website on Tripod.com

home

Văn Minh Nước Gốc Rễ Việt Nam
Địa-Bàn Bách-Việt
Trung Hoa Nam-Xâm Bành-Trướng
Hàng Hải Gốc Rễ Việt Nam
Hàng Hải Truyền Thống VN
Hàng Hải Căn Bản Văn Hoá VN
Thành Tích Hàng Hải
Triết Lư Nước
Thuật Ngữ Hàng Hải
VN vs Chinese
Chinese Landmen
VN Time Line
VN Water Culture
Aquatic Traditions
Genies MountainsWaters
Legends-Water Realm
Địa Lư Biển Đông
Raft Across Pacific
HảiQuânViệtNam TừBaoGiờ
Tương Đồng HH Việt Mỹ
Tương Đồng Thảo Mộc
Tương Đồng Lịch Toán VMỹ
Đuờng Biển Việt Mỹ
NgườiViệt KhámPhá MỹChâu
Ghe Thuyền VN
Người Thủy Thủ Già
Lược Sử Nước
ChỗĐứng HQVNCH
NhậtTiếnĐọcNgôThếVinh
SachMoiNgoTheVinh
Tiểu Sử Tác Giả

05/08/09   DolpSwimAnima.gif (4112 bytes)

"Nước" là gốc rễ bản-địa của Dân-tộc

Người Việt-Nam khác hẳn các dân khác, rất hănh-diện được làm một người Việt-Nam. Chúng ta có thể hy-sinh tất cả để bảo-vệ lănh-thổ. Sở dĩ người Việt "cuồng-tín" như vậy v́ chúng ta cảm thấy bản-thân gắn liền vào đất nước Việt-Nam. Sự gắn liền đó đă khởi-sự từ lâu đời. Nó biểu-lộ tính-chất thuần-nhất và đặc-tính "bản-địa" của gốc rễ dân-tộc. Từ mười mấy ngàn năm trước liên-tục đến nay, giống Việt đă là chủ-nhân-ông đầu tiên của vùng đất cạnh Biển Đông này.

Tự thâm-tâm người Việt-Nam nghĩ rằng chúng ta có gốc rễ tại chỗ. Lẽ tự-nhiên chúng ta không thích bị gọi là "con đẻ của Tàu" hay giống dân từ núi rừng cao-nguyên (như Tây-Tạng) đi xuống, cũng không ưa bị gán cho là từ hải đảo xa xôi (như Melanesia) đi vào.

Vũ Hữu San

Kính mời Quư Vị vào Diễn Dàn NCLS cùng chúng tôi đóng góp ư-kiến: dùng văn hoá truyền-thống chống lại các chủ-thuyết ngoại-lai, giữ vững nền Độc-Lập Quốc-Gia.


Chúng tôi vừa tu-chỉnh 2 bài sau đây:

- Tài-liệu Pháp-Lư Chủ-quyền Việt-Nam trên Biển Đông & Họa-đồ Hải-phận.

- Biển Đông Ô-Nhiễm, Một Mối Lo.

Cũng Xin mời Quư-Vị vào xem


Chúng tôi cũng đă tái-bản sách & phát-hành
"Vịnh Bắc Việt- Địa lư và Chủ Quyền Hải Phận"

E-mail: vuhuusan@yahoo.com


 

(giá sách  $20.00)

Bản thảo cũ năm 2002 (http://vinhbacviet.tripod.com), nay đă được tu-chỉnh sai sót.


Vịnh Bắc-Bộ?

Khi tôi đi đánh cá, thuyền tôi có quyền hành-nghề trong vùng "một nửa đường từ bờ Việt-Nam đến bờ đảo Hải-Nam" hay không, hở mấy Ông Nhà Nước ơi ?!?!?!

In accordance with the internationally accepted 1958 Geneva Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone, the principle of equidistant points or median lines was used to determine the position of the maritime boundary between the two countries.

Nguyên tắc Luật Biển LHQ (UNCLOS 1982) cũng đă ấn-định việc phân chia Hải-phận theo các Trung Điểm và TrungTuyến...  Việt-Nam đi theo luật nào?

Tài-liệu liên-hệ có thể t́m thấy trong sách "Vịnh Bắc-Việt, Địa-Lư & Chủ-quyền Hải-phận" (http://vinhbacviet.tripod.com) (giá sách  $20.00)


- Không quên những Anh-hùng đă hy-sinh cho lư-tưởng bảo-vệ đất nước ngoài khơi -

Chúng tôi đă xuất-bản Sách "TÀI-LIỆU HẢI-CHIẾN HOÀNG-SA" (http://hoangsa74.tripod.com) vào ngày giỗ các Tử-Sĩ Hoàng-Sa (giá sách  $20.00)


 Tài-liệu đang nhật-tu, sẽ phát-hành vào cuốn năm nay

Bản thảo "Lược-Sử Tổ-Chức HQVNCH": http://haisu.tripod.com


T́m tọa-độ chính-xác cho Biên-Giới ViệtNam-TrungHoa

Click here: Useful Books, Maps and Other Informations


Trường Sa Forum (Anh ngữ): Thảo Luận những vấn đề  liên quan tới Hoàng Sa và Trường Sa

http://paracels.com hay http://paracels74.tripod.com

SpratlysForumLogo.gif (2161 bytes)

http://spratlys.tripod.comKính mời Quư-Vị mang họ Vũ - Vơ - Đặng Vũ vào thăm viếng:

VuhonLogo.jpg (5021 bytes)

http://vutoc.com

http://members.tripod.com/vuhon