Make your own free website on Tripod.com

Ghe Thuyền VN
Home ] Văn Minh Nước Gốc Rễ Việt Nam ] Địa-Bàn Bách-Việt ] Trung Hoa Nam-Xâm Bành-Trướng ] Hàng Hải Gốc Rễ Việt Nam ] Hàng Hải Truyền Thống VN ] Hàng Hải Căn Bản Văn Hoá VN ] Thành Tích Hàng Hải ] Triết Lý Nước ] Thuật Ngữ Hàng Hải ] VN vs Chinese ] Chinese Landmen ] VN Time Line ] VN Water Culture ] Aquatic Traditions ] Genies MountainsWaters ] Legends-Water Realm ] Ðịa Lý Biển Ðông ] Raft Across Pacific ] HảiQuânViệtNam TừBaoGiờ ] Tương Ðồng HH Việt Mỹ ] Tương Ðồng Thảo Mộc ] Tương Ðồng Lịch Toán VMỹ ] Ðuờng Biển Việt Mỹ ] NgườiViệt KhámPhá MỹChâu ] [ Ghe Thuyền VN ] Người Thủy Thủ Già ] Lược Sử Nước ] ChỗÐứng HQVNCH ] NhậtTiếnĐọcNgôThếVinh ] SachMoiNgoTheVinh ] Tiểu Sử Tác Giả ]

Ghe Thuyền Việt-Nam halongVoyager3.jpg (4028 bytes)

 

 

ThuyenXuaContes.JPG (5864 bytes)

 

 

BenSaigon1859.JPG (20446 bytes)

 

 

BenSongSeptPagodes1880s.JPG (14037 bytes)

 

BenSongThuyen.jpg (8699 bytes)

 

 

BenThuyenHaiPhong1900.JPG (14997 bytes)

 

 

BeTreSamSon.jpg (21844 bytes)

 

 

BeTreSongLo.jpg (9463 bytes)

 

 

Beweb.JPG (19940 bytes)

 

 

 

Halong3b.jpg (2823 bytes)

 

 

 

 

LuoiTrungPhan1930.JPG (15560 bytes)

 

 

ThuyenBacLieu1880.JPG (12680 bytes)

 

 

ThuyenBaiSongHong1930.JPG (17973 bytes)

 

 

ThuyenBocHang1880.JPG (19275 bytes)

 

 

ThuyenCaTrungPhan1930.JPG (17759 bytes)

 

 

ThuyenCuaViet.jpg (9747 bytes)

 

 

ThuyenDamRuocMauHoa.JPG (20091 bytes)

 

 

ThuyenDongNai1880.JPG (14730 bytes)

 

 

ThuyenDoPhuCam1930.JPG (13982 bytes)

 

 

ThuyenMuSuong.jpg (19749 bytes)

 

 

ThuyenMyTho1880.JPG (19095 bytes)

 

 

ThuyenPhuCam1930.JPG (14569 bytes)

 

 

ThuyenSangMuSuong.jpg (5267 bytes)

 

 

ThuyenTHSaigon1880.JPG (10466 bytes)

 

 

ThuyenThuDuc1880.JPG (15914 bytes)

 

 

ThuyenXuaContes.JPG (5864 bytes)